فقر و گرسنگي نيمي از جمعيت يمن را تهديد مي‌كند

2 مرداد 19:9
بر اساس آمار‌هاي رسمي سازمان‌هاي بين‌المللي و گروه‌هاي اجتماعي، از ميان جمعيت 24 ميليوني يمن، بيش از 10 ميليون نفر به دليل جنگ‌هاي داخلي متعدد و بحران سياسي دچار سوءتغذيه شديد هستند. از اين آمار اعلام شده، نزديك به يك ميليون نفر را كودكان تشكيل مي‌دهند؛ كودكاني كه از شدت گرسنگي پوستشان به استخوان چسبيده و غذايي براي خوردن ندارند.

بر اساس آمار‌هاي رسمي سازمان‌هاي بين‌المللي و گروه‌هاي اجتماعي، از ميان جمعيت 24 ميليوني يمن، بيش از 10 ميليون نفر به دليل جنگ‌هاي داخلي متعدد و بحران سياسي دچار سوءتغذيه شديد هستند.

از اين آمار اعلام شده، نزديك به يك ميليون نفر را كودكان تشكيل مي‌دهند؛ كودكاني كه از شدت گرسنگي پوستشان به استخوان چسبيده و غذايي براي خوردن ندارند.

گرت كابلاري، نماينده يونيسف در يمن در اين باره گفت: يمن پس از افغانستان بالاترين نرخ سوءتغذيه در ميان كودكان را دارد؛ 60 درصد كودكان زير 5 سال با سوءتغذيه مواجه هستند. جوي سينگال مدير سازمان حقوق بشر در يمن نيز گفت: نزديك به 44 درصد مردم در اين كشور كه عددي بالغ بر ده ميليون نفر مي‌شود، شب‌ها گرسنه مي‌خوابند.

با گذشت بيش از يك سال از آغاز انقلاب مسالمت‌آميز جوانان انقلابي يمن، تامين غذا، آب و برق، نياز مشترك ميليون‌ها يمني است كه از نقصان شديد مواد غذايي و خدمات‌رساني ضروري محرومند.

نيمي از جمعيت يمن زير خط فقر زندگي مي‌كنند و درآمد افراد در روز كمتر از 2 دلار است. يمن طي چند سال گذشته همزمان با افزايش دخالت‌هاي خارجي و جنگ داخلي شاهد افزايش فقر و تخريب زيرساخت‌هايش بوده است. پس از پيروزي انقلاب نيز گروه هاي وابسته به القاعده در بخش‌هايي از يمن با نيروهاي دولتي درگير شدند.درتازه ترين اظهار نظر عبدربه منصور هادي رئيس‌جمهوري يمن نسبت به ادامه مبارزه ارتش اين كشور با گروه‌هاي تروريستي و ريشه‌كن كردن عوامل تروريست در يمن متعهد شد.

بر اساس آمار‌هاي رسمي سازمان‌هاي بين‌المللي و گروه‌هاي اجتماعي، از ميان جمعيت 24 ميليوني يمن، بيش از 10 ميليون نفر به دليل جنگ‌هاي داخلي متعدد و بحران سياسي دچار سوءتغذيه شديد هستند.

از اين آمار اعلام شده، نزديك به يك ميليون نفر را كودكان تشكيل مي‌دهند؛ كودكاني كه از شدت گرسنگي پوستشان به استخوان چسبيده و غذايي براي خوردن ندارند.

گرت كابلاري، نماينده يونيسف در يمن در اين باره گفت: يمن پس از افغانستان بالاترين نرخ سوءتغذيه در ميان كودكان را دارد؛ 60 درصد كودكان زير 5 سال با سوءتغذيه مواجه هستند. جوي سينگال مدير سازمان حقوق بشر در يمن نيز گفت: نزديك به 44 درصد مردم در اين كشور كه عددي بالغ بر ده ميليون نفر مي‌شود، شب‌ها گرسنه مي‌خوابند.

با گذشت بيش از يك سال از آغاز انقلاب مسالمت‌آميز جوانان انقلابي يمن، تامين غذا، آب و برق، نياز مشترك ميليون‌ها يمني است كه از نقصان شديد مواد غذايي و خدمات‌رساني ضروري محرومند.

نيمي از جمعيت يمن زير خط فقر زندگي مي‌كنند و درآمد افراد در روز كمتر از 2 دلار است. يمن طي چند سال گذشته همزمان با افزايش دخالت‌هاي خارجي و جنگ داخلي شاهد افزايش فقر و تخريب زيرساخت‌هايش بوده است. پس از پيروزي انقلاب نيز گروه هاي وابسته به القاعده در بخش‌هايي از يمن با نيروهاي دولتي درگير شدند.درتازه ترين اظهار نظر عبدربه منصور هادي رئيس‌جمهوري يمن نسبت به ادامه مبارزه ارتش اين كشور با گروه‌هاي تروريستي و ريشه‌كن كردن عوامل تروريست در يمن متعهد شد.

گرت كابلاري، نماينده يونيسف در يمن در اين باره گفت: يمن پس از افغانستان بالاترين نرخ سوءتغذيه در ميان كودكان را دارد؛ 60 درصد كودكان زير 5 سال با سوءتغذيه مواجه هستند. جوي سينگال مدير سازمان حقوق بشر در يمن نيز گفت: نزديك به 44 درصد مردم در اين كشور كه عددي بالغ بر ده ميليون نفر مي‌شود، شب‌ها گرسنه مي‌خوابند.

با گذشت بيش از يك سال از آغاز انقلاب مسالمت‌آميز جوانان انقلابي يمن، تامين غذا، آب و برق، نياز مشترك ميليون‌ها يمني است كه از نقصان شديد مواد غذايي و خدمات‌رساني ضروري محرومند.

نيمي از جمعيت يمن زير خط فقر زندگي مي‌كنند و درآمد افراد در روز كمتر از 2 دلار است. يمن طي چند سال گذشته همزمان با افزايش دخالت‌هاي خارجي و جنگ داخلي شاهد افزايش فقر و تخريب زيرساخت‌هايش بوده است. پس از پيروزي انقلاب نيز گروه هاي وابسته به القاعده در بخش‌هايي از يمن با نيروهاي دولتي درگير شدند.درتازه ترين اظهار نظر عبدربه منصور هادي رئيس‌جمهوري يمن نسبت به ادامه مبارزه ارتش اين كشور با گروه‌هاي تروريستي و ريشه‌كن كردن عوامل تروريست در يمن متعهد شد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما