رقص خانم وزير كار دستش داد!

1 دی 0:7
رقص سنتي وزير فرهنگ يمن زمينه انتقاد دوباره و شديد حوثي ها از دولت جديد اين كشور را فراهم كرد. خبرگزاري رويترز نوشت: انتقادات حوثي ها از رقص خانم "اروي عثمان" وزير فرهنگ يمن سبب رو يا رويي طرفداران وي و گروه انصار الله در يمن شده است.

"اروي عثمان" كه در مراسم يكي از احزاب سياسي به مناسبت روز ملي يمن رقصيده بود، در كابينه جديد يمن توانست با كسب راي اعتماد، به سمت وزير فرهنگ اين كشور منصوب شد.
او فكر نمي كرد اين رقص، به دستمايه انتقادات حوثي ها از كابينه جديد يمن تبديل شود.
"اروي عبده عثمان" از جمله نويسندگان مشهور يمني است.

رويترز اضافه كرد: صحنه رقص خانم "اروي"، تصوير ناهمگوني از كشور محافظه كاري است كه بيشتر زنانش عباهاي (نوعي چادر) مشكي رنگ مي پوشند.
درپي انتشار فيلم رقص اين زن او به شدت از سوي هواداران حوثي ها مورد انتقاد قرار گرفت.
هنگامي كه اروي براي سمت وزير فرهنگ انتخاب شد، حوثي ها و روزنامه هاي حامي آنها او را مسخره كردند و تيتر نخست يكي از روزنامه هاي حامي حوثي ها اين بود: "كابينه رقص"
حوثي ها نيز برخي گزارش هاي غيررسمي و تائيد نشده اعمال محدوديت براي زنان در صنعا و شهرهاي ديگر تحت كنترل خود را تكذيب مي كنند.
رويترز افزود: تاكنون سخنان مطرح شده درباره اعمال محدوديت حوثي ها عليه زنان ثابت نشده است .
وقتي درباره حقوق زنان سخن به ميان مي آيد معمولا يمن در رتبه هاي پايين قرار مي گيرد.
در خيابان هاي صنعا داستان هاي بسياري درباره آزار زنان گفته مي شود.
صلاح عبدالصمد، از مقامات ارشد دولت يمن از عملكرد حوثي ها و گروه انصار الله درباره زنان دفاع كرد و گفت: حوثي ها به نقش زنان از نگاه ديني احترام مي گذارد.
او همچنين برخي گزارش ها درباره بدرفتاري حوثي ها را با زنان در خيابان ها شايعه دانست.

 

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما