زنان چيني ، ثروتمندترين زنان جهان

18 آبان 21:54
در صدر فهرست، ژنگ يين، صاحب كارخانه هاي بازيافت كاغذ قرار دارد كه ثروت شخصي او بيش از پنج و نيم ميليارد دلار تخمين زده شده است. در اين فهرست، حد متوسط دارايي سه زن ثروتمند چيني از دارايي اپراه وينفري، مجري مشهور تلويزيوني آمريكا و جي كي رولينگ، نويسنده معروف كتابهاي هري پاتر، بيشتر تخمين زده شده است. دارايي اپراه وينفري، كه در رده نهم قرار دارد دو ميليارد و سيصد ميليون دلار اعلام شده است.

ثروت جي كي رولينگ، كه نامش در پائين ترين رده قرار دارد حدود يك ميليارد دلار محاسبه شده است.

روپرت هوگفر، كه هر سال اين فهرست را تهيه مي كند مي گويد چندين عامل به موفقيت زنان چيني كمك كرده است.

سياست تك فرزندي در چين و تساوي حقوق با مردان كه زنان چيني پس از انقلاب كمونيستي از آن بهره مند شده اند، از جمله اين عوامل است.

روپرت هوگفر مي افزايد كه 95 درصد كساني كه نامشان در فهرست ثروتمندترين شهروندان چيني ديده ميشود ثروت خود را به دليل افزايش تقاضا در داخل چين به دست آورده اند و تنها پنج درصد آنان به صادرات متكي بوده اند.

ولي در گزارش به اين موضوع نيز اشاره شده كه حد متوسط دارايي پنجاه زن ثروتمند چيني، يك سوم درآمد پنجاه مرد ثروتمند چيني است.

در اين فهرست بيست نفره نام سه زن ميلياردر آمريكايي و سه زن ميلياردر بريتانيايي نيز ديده مي شود.

ثروتمندترين زن خودساخته خارج از چين، روزاليا مرا، صاحب زارا، فروشگاه هاي زنجيره اي پوشاك است كه دفتر اصلي آن در اسپانيا است.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما