راز موفقيت فرزندان در شاد بودن دوران كودكي است

30 آذر 10:51
نتايج بررسي هاي اخير نشان مي دهد كودكان شاد، در بزرگسالي به موفقيت دست مي يابند.

و درآمد بيشتري هم كسب مي كنند.اين افراد ابه نقل از سايت «CNN» بررسي نتايج مطالعه اي روي بيش از ۱۵هزار جوان آمريكايي نشان مي دهد افرادي كه دوران كودكي بانشاطي را پشت سر گذاشته اند، از زندگي رضايت بيشتري دارند جتماعي ترند و در تحصيل به موفقيت بيشتري دست مي يابند و در موقعيت هاي شغلي پيشرفت مي كنند.

به گفته محققان سلامت و نشاط كودك كليد موفقيت وي در آينده است.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما