كودكان افغان در معرض ابتلا به بيماري فلج اطفال

5 مرداد 12:56
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما از كابل ، وزارت بهداشت و درمان افغانستان در بيانيه اي اعلام كرد: چهار ميليون و هفتصد هزار كودك افغان كه در صد و سي و پنج ولسوالي زندگي مي كنند، در معرض ابتلا به بيماري فلج اطفال قرار دارند و بايد در برابر اين بيماري واكسينه شوند.

وزارت بهداشت و درمان افغانستان، عمليات فوق العاده واكسيناسيون فلج اطفال را در اين ولسوالي ها از ديروز آغاز كرد و قرار است تا ده روز ديگر ادامه يابد.

«فيروزالدين فيروز» وزير بهداشت و درمان افغانستان بابيان اينكه چهل و پنج درصد كودكان افغان در گروه سني پنج سال قرار دارند، گفت: هدف از اجراي اين برنامه اين است كه هيچ كودك زير پنج سال افغانستان در مناطق ناامن، دورافتاده و محروم از واكسيناسيون فلج اطفال محروم نماند.

افغانستان، پاكستان و نيجريه، سه كشور جهان هستند كه همچنان از بيماري فلج اطفال رنج مي برند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما