ميزان مرگ ومير مادران هنوز هم در كشور بلند است

8 فروردین 12:30
مرگ و مير مادران دركشور هنوزهم بلند است و در هر صد هزار زايمان زنده دركشور، شش صد تا هفت صد مادر جان هاي شان را از دست مي دهند. در بخش ديگري از اين بررسي آمده است كه از هر هزار كودك دركشور پنجاه و پنج تن آنان پيش ازپنج ساله گي مي ميرند.

اين بررسي نشان مي‌دهد كه ميزان مرگ و مير مادران دركشور بلند است اما ميزان مرگ و مير نوزادان كاهش يافته است.
بربنياد اين بررسي، در هر صد هزار زايمان زنده دركشور بين شش صد تا هفت صد مادر جان شان را از دست مي دهند.
در همين حال، فيروزالدين فيروز، وزيرصحت عامه اين آمار را تكان دهنده اعلام كرده است.
فيروز الدين فيروز، وزير صحت عامه گفته است:"با وجود كه اين سروي يك سلسله پيشرفت ها و تغيرات را در يك شمار شاخص ها نشان مي دهد كه جاي خوشي است اما هنوز هم شاخص هاي در باره مرگ و مير مادران واقعا زننده و غير قابل قبول بوده است و اين پذيرفتني نيست."
سرپرست بخش صحت باروري وزارت صحت عامه كيفيت خدمات بهداشتي را در كشور پايين مي داند و نيز تاكيد مي ورزد كه عرضه خدمات بهداشتي در بخش هاي گونه گون كشور عادلانه نيست.
زليخا انوري، سرپرست بخش صحت باروري وزارت صحت عامه گفته است:"باوجود آن كه در عرصه خدمات بهداشتي سرمايه گذاري هاي شده است اما بربنياد اين كه بودجه كم است،امكانات كم است يا اين كه درست كارگرفته نمي شود،تعهد كارمندان بهداشتي،كيفيت به ميزاني كه ما توقع داريم نيست."
بربنياد آمارهاي وزارت صحت عامه بيش از نيمي از مادران و نوزادان به مراقبت هاي بهداشتي دستررسي ندرند.
عطا الله سيدزي، سرپرست رياست عمومي ارزيابي وزارت صحت عامه گفته است:"چهل درصد مادران كم خون استند،نود و پنج درصد مادران كمبود ويتامين دي دارند،چهل و يك درصد مادران آيودين شان كم است،يعني مورد هاي استند كه ما و شما در مراقبت هاي قبل از ولادت بايد آن را در نظر داشته باشيم."
وزارت صحت عامه براي كاهش ميزان مرگ و مير مادران و كودكان و نيز براي تنظيم خانواده و ايجاد فاصله ميان زايمان ها در نظر دارد كه درهمكاري با سازمان ها وكشورهاي كمك كننده يك برنامه پنج ساله را عملي سازد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما