مساله قدس يك مساله مهم جهان اسلام است و مربوط به كشور و منطقه خاصي نيست

3 تير 3:12
مساله قدس يك مساله مهم جهان اسلام است و مربوط به كشور و منطقه خاصي نيست، مساله روز قدس امروز به يك پديده جهاني تبديل شده، مرزهاي جغرافيايي را در نورديده و راه خود را در قلب و جان ملت ها باز كرده است كارشناس و فعال فرهنگي افغان گفت: مساله قدس يك مساله مهم جهان اسلام است و مربوط به كشور و منطقه خاصي نيست، مساله روز قدس امروز به يك پديده جهاني تبديل شده، مرزهاي جغرافيايي را در نورديده و راه خود را در قلب و جان ملت ها باز كرده است.

دكتر فاطمه فاطمي در گفت و گو با خبرنگار راديو دري اظهار داشت: مسلمانان آزاد انديش جهان با استفاده از اين فرصت مي توانند همبستگي، همدلي و اتحاد و يگانگي خود را حفظ كنند و در برابر رژيم هاي غاصب بايستند بنا بر اين وي افزود: روز قدس يك اصل انديشه اسلامي است كه مسلمانان توسط آن به اتحاد و يكپارچگي بيشتري دست پيدا مي كنند.

مسوول بخش زنان بنياد علمي-فرهنگي كوثر عنوان كرد كه امروز دولت هاي بسياري از كشورهاي اسلامي كه ادعاي زيادي هم دارند، با رژيم صهيونيستي ارتباط دارند و تعدادي از آنان هم به دنبال برقراري ارتباط با اين رژيم هستند. به اين حكام كشورهاي اسلامي كه مساله فلسطين را ناديده گرفته اند اميدي نيست اما مسلمانان در كشورهاي اسلامي بايد بدانند كه قدس به عنوان قبله اول مسلمين و فلسطين جزئي از پيكره جهان اسلام است و همانطور كه نسبت به ساير مسايل جهان اسلام مسوول هستيم نسبت به اين مساله هم مسووليم.

خانم فاطمي گفت: بنا بر اين مسلمانان بايد اتحاد و وهمبستگي خود را نسبت به مساله فلسطين بيشتر نمايند، در برابر دشمنان اسلام از جمله رژيم غاصب صهيونيستي ايستادگي كنند و پشتيبان مردم مظلوم فلسطين باشند.

وي اضافه كرد: زماني كه مسلمانان به ريسمان الهي چنگ بزنند و اتحاد خود را حفظ كنند، خداوند هم آن ها را در برابر دشمنان پيروز خواهد كرد، چنانچه پيروزي مسلمانان در جنگ هاي متعدد عليه رژيم صهيونيستي گواه اين مساله است.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما