گارنيزيون كابل با برگزاري كانسرت آريانا سعيد مخالفت كرد

29 مرداد 15:13
در پي مخالفت شماري از علماي دين با كانسرت آريانا سعيد به مناسبت جشن استقلال در استديوم غازي، گارنيزيون كابل اعلام كرد كه بخاطر تهديدات امنيتي با برگزاري اين برنامه مخالف است. آريانا سعيد از حدود چند روز قبل اعلام كرده بود

كه به مناسبت نود و هشتمين سالگرد استقلال افغانستان بزرگترين كنسرت را در شهر كابل برگزار مي‌كند. او برگزاري اين كنسرت را "بزرگترين خبر زندگي هنري خود" دانسته است.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما