له ماشوم سره په خوراك كې څنګه مرسته وكړو؟

12 مهر 12:21
دناستې، ولاړې او تګ زده كولو كې واړه ماشومان لكه څنګه دنورو لاس نوي ته اړتيا لري، دا ركم په خوراك څښاك كې هم دنور پالنه ورته اړينه ده، نو ځكه هوښيار هغه دي، چې دماشوم پالنه يې دهغه دوړتيا سره سم وكړي، خو كله داسي هم وي، چې ماشوم په خوراك كې ضد كوي، او په ډوډۍ خوړلو كې ټګي كوي، هلته نو تمرين او داسي لارو ته اړتيا ده، چې ماشوم خوراك ته متوجه كړي.

دتجربې له مخې كه موږ لاندي مشورو نه كار واخلو تر ډيره به مو مشكل ته دحل لاره پيدا كړي وي، خپله به هم هوسا يو، او دماشوم نشونما به هم برابره روانه وي:

1- له ماشوم سره نرمه لهجه كارول:

كله چې ماشوم له خوراك سره ضد واخلي، نرمه او پسته لهجه ورسره كارول پكار ده، ځكه كه يې ورټو، په دې سره دماشوم پر اشتها نور بد اثر غورځي، نرم او احترامي انداز له ماشوم سره داشتها په را پارولو كې نور هم كومك كوي.

2- له ماشوم سره په خوراك كې ګډون:

له ماشوم سره دې كوروال په ګډه خوراك كې شركت وكړي، اجتماعيت هم دماشوم داشتها پر راپارولو مثبت اثر كوي، كله چې ماشوم هغوي ته ګوري، ټول په خوراك لګيا وي، له دې سره په خوراك كې شركت ته زړه ښه كوي.

3- دسترخوان بايد په يو خاص ځاي كې ورته خپور كړو:

دسترخوان دي په داسي ځاي كې ورته وغوړل سي، چې هلته بل داسي شي نه وي، چې دماشوم فكر او خيال ور ته واړول سي، لكه دلوبو سامان يا آن كمپيوټر، تلويزيون، موبايل او يا داسي بل څه، ځكه دا ټول شيانو ته دماشوم فكر ور اوړي، كله چې دماشوم فكر په بله خوا سي، هم يې دډوډۍ خوړلو كې فرق راځي، او ماشوم په يو وخت كې دوو شيانو ته توجه نسواي وركولاي.

4- دخوراك دوخت ترتيب ته پام:

تر ټولو اهم كار دا دي، چې دماشوم دخوارك دوخت او اوقاتو پابندي وسي، لكه دسهار ناشته، تر غرمې وړاندي لږ نرم خوراك، دغرمې ډوډۍ، دماذديګر په وخت كې هم لږ څه بايد وركول سي او داسي دماښام خوراك. كه موږ په دې كې له افراتفري نه كار واخلو، دماشوم پر اشتها بد اثر كوي. مثلا كه دسهار ناشته بې ترتيبه ډيره وركړو دغرمې خوراك يې متاثره كيږي، او يا لږ وركړو، تر وخت له مخه بيا وږي كيږي.

5- دماشوم مطالبه هم بايد ومنله سي:

دماشوم دخواهيش هم بايد خيال وساتو، كله چې ديو شي مطالبه وكړي، هغه بايد ورته برابر كړو.

6- دخوږو، بسكټ او نور شيانو يې ساتنه:

ددوكان دپاپړو، بسكټو او نورو خوږو شيانو نه بايد ماشوم په ډير حكمت سره را وګرزول سي، دا ټول دماشوم پر اشتها ډير منفي اثر كوي، او ماشوم دغزا پر ځاي ډير ځله دهمدې شيانو عادي ګرزي.

7- په خوراك كې رنګارنګي:

مناسب دا دي، چې دماشوم په خوراك تنوع راولو، ځكه دهر انسان جسم هم غوښو ته اړتيا لري او هم لبنياتو او داسي نور، البته تر ډيره حده بايد هغه څه وركړو، چې دجسم په نشونما كې حياتي ارزښت لري.

8- بالآخر كه له نا كامي سره مخ سو:

خو كه په دې ټولو لاروچارو كې پر دې ونه توانېدلو، چې ماشوم له عادي خوراك سره اشنا كړو، لازما بايد دماشومانو طبيب او متخصص ته مراجعت وكړو، له هغه نه مشوره واخله.

محمود افغان…

 

 


ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما