عشق به وطن در آواز كودك افغان

15 مهر 16:37
خنجر زدند بر سينه ام، جدا كردند ما را ميهنم، ميهنم، تقديرم آه همين است، چرا، چرا، آي چرا؟ چك چك باران بــــــهار شيرين است،

 

در ياد دارم تو را

شد بيدار در دل غــــــــــــــــــــم ديرينم

از ناز لاله زا

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما