بيش از ۶۰ درصد دختران در افغانستان از آموزش محروم‌اند

1 آبان 12:57
سازمان ديدبان حقوق بشر در گزارشي كه روز سه شنبه 25 ميزان 96 نشر كرد، آورده است كه بيش از 60 درصد دختران در افغانستان از رفتن به مكاتب محروم هستند. ليزا گاردولز، مسوول بخش حقوق بانوان در سازمان ديدبان حقوق بشر مي‌گويد كه باوجود بهبود دسترسي به تعليم و تربيت، نگراني‌هاي امنيتي و سنت‌هاي اجتماعي مانع اصلي دسترسي دختران به مكتب مي‌شود.

در اين گزارش با 249 نفر از دختران ولايت‌هاي كابل، قندهار، ننگرهار و مزارشريف گفتگو شده است، مصاحبه شوندگان از سن 14 تا 18 بوده‌اند و گفته اند كه با وجود مشكلات نتوانستند تحصيلات خود را به اتمام برسانند. ناامني، فقر و افزايش بيجاشدگان از عامل‌هايي در اين گزارش گفته شده است كه دختران در افغانستان را رفتن به مكتب محروم كرده است.
يافته‌هاي اين سازمان نشان مي‌دهد كه هم اكنون حدود 3.5 ميليون دختر كه بيش از 60 درصد كل دختران در افغانستان را تشكيل مي‌دهد، از رفتن به مكتب محروم هستند.
افزايش ناامني در افغانستان در سال جاري باعث مسدود شدن حدود 1000 مكتب شده است كه دو برابر مكتب‌هاي مسدود شده در سال پشين است. به اين ترتيب، دسترسي كودكان به تعليم و تربيت در افغانستان كمتر شده است.
در حالي كه حكومت افغانستان از روز جهاني سواد تجليل كرد ، اما هنوزهم 61 درصد مردم اين كشور بي‌سواد هستند. حكومت مي‌پذيرد كه برنامه‌هاي سواد آموزي دليل كمبود بودجه و سنت‌هاي دست و پا گير موفقيت چنداني نداشته است و علت اصلي اين عقب ماندهي موجوديت فساد در معارف كشور است.
ديدبان حقوق بشر از حكومت افغانستان خواسته است كه براي دسترسي جهاني به آموزش و پرورش تدابيري مانند رفع مكلفيت يونيفورم، بلند بردن امتيازات آموزگاران، تشويق آموزگاران زن و اجباري ساختن آموزش و پرورش را روي دست بگيرد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما