دختر هنجارشكن كه اميد را براي هم‌ نسلانش به ارمغان آورد

15 مرداد 13:58
بهشته، كوچكترين عضو يك خانوادۀ متوسط كابلي است كه مي ‏گويد با باورمندي به خود و تلاش مستمر، توانسته است در آزمون امسال كانكور، بلندترين نمره را در ميان دختران از آن خود كند. وي مي‏گويد با وجود مشكلات سخت درس خواند و هيچ‎گاهي فرصت نداد تا ناهنجاري‎ها وي را از رفتن به مسيرش باز دارد.

بهشته مي‎گويد: «خوشبختانه خانواده من از آن خانواده‎هايي نيست كه تحصيل را براي دختران بد ببيند. من بسيار آزادانه مي توانستم كه به مكتب و كورس بروم و درس بخوانم.»
در حالي كه شمار بزرگي از دختران در افغانستان به آموزش دسترسي ندارند، پدر و مادري بهشته، دختران شان را براي رفتن به عرصه كار آماده مي‎سازند.
اين پدر و مادر كه هيچ پسري ندارند، به دختران شان اميد بسته اند تا در پيري دست آنان را بگيرند.
هر سه دختر اين خانواده، مكتب را موفقانه به پايان رسانيده اند و اكنون دنبال فرصت هاي تحصيلات عالي استند.
عبدالحميد، پدر بهشته مي‎افزايد: «كساني كه كودكان به ويژه دختران را نمي‎گذارند كه آموزش ببينند، كاري اشتباهي مي‌كنند؛ براي اين كه بيشتر مشكلات افغانستان برخاسته از بي‎سوادي است، مردم بايد باسواد شوند تا از اين بدختي نجات يابيم.»
از ميان دو دختر بزرگ‎تر اين خانواده، يكي به تازه گي آموزش‎هاي حساب داري را به پايان رسانيده است و ديگري، روزنامه نگاري مي ‎خواند.
نوريه، خواهر بهشته تصريح مي‎كند: «شرايط براي دختران بسيار سخت است كه به خواست خود كار كنند، به ويژه وقتي كه عضو يك حزب نباشي و يا شناخت نداشته باشي.»
اما سنت شكني‎هاي اين خانواده، آسان نبوده است. گاهي ناگزيز استند، سخن هاي طعن آميز دوستان و نزديكان شان را تحمل كنند.
ظريفه، مادر بهشته جريان مبارزه شان را در مسير اين گونه خلاصه مي‎كند: «براي ما مي‏گويند كه طبقه اناث نبايد درس بخوانند. اما دختران بايد درس بخوانند تا در آيندل به پيش بروند.»
در افغانستان در حدود سه ميليون كودك و جوان از آموزش و پروش باز مانده اند و از اين ميان، شمار بزرگي از دختران، حتا از آموزش‏هاي ابتدايي محروم مانده اند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما