وزارت خارجه عربستان: زنان عربستان پس از اين رانندگي مي توانند

5 مهر 14:4
با صدور دستوري از جانب پادشاه عربستان سعودي، زنان اين كشور از حق رانندگي برخوردار شدند. وزارت امور خارجه عربستان در صفحه تويتري خود نوشت:- "بنا به دستور ملك سلمان پادشاه عربستان سعودي، قوانين رانندگي اين كشور تغيير مي‌كند و زنان نيز مي‌توانند مانند مردان گواهينامه رانندگي بگيرند".

زنان عربستان سعودي تاكنون اجازه رانندگي نداشته‌اند و فعالان حقوق زنان در اين كشور، از سال ها پيش پيگير اين حق بوده‌اند.
بخشي از اقدامات فعالان حقوق زنان در اين پيوند، شامل به چالش كشيدن قوانين تبعيض آميز از طريق رانندگي در مكان‌هاي عمومي بوده است.
پوليس عربستان، در سال هاي گذشته به دفعات زناني را كه قانون منع رانندگي را زير پا گذاشته اند، دستگير كرده است.
يادآوري مي كنيم، كه چند روز پيش در روز ملي اين كشور به زنان اجازه ورود به ورزشگاه هم داده شده بود.


ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما