عروسي دسته جمعي ٣٥ زوج جوان در نيمروز برگزارگرديد

21 آبان 11:36
جشن عروسي ٣٥ زوج جوان، به كمك مالي يك نهادخيريه، در ولايت نيمروز برگزار گرديد. جشن عروسي اين زوج ها در هوتل "سيستان" شهرزرنج، با حضور حدود چهار هزار تن از اعضاي خانواده، اقارب و خويشاوندان زوج هاي يادشده، تجليل گرديد.

حاجي ابراهيم حبيب يار مسوول اين نهاد خيريه گفت كه هدف از برگزاري اين جشن عروسي دسته جمعي، كمك به جواناني كه توانايي مالي شان ضعيف است و آوردن لبخند و خوشي به خانواده هاي اين زوج ها، مي باشد.
موصوف افزود از اينكه مصارف عروسي در افغانستان بلند است و تعدادي از جوانان فقير و بي بضاعت نمي­توانند اين مصارف را بپردازند، حاضر شده تا هزينۀ اين عروسي را بپردازد.
مولوي بشيراحمد خطيب مسجد جامع خاتم النبين شهر زرنج، در اين مراسم گفت كه برگزاري چنين محافل، مطابق به احكام دين اسلام بوده و تهدابگذاري آن در بين جوامع اسلامي، يك سنت حسنه و پسنديده مي­باشد.
وي، هزينۀ بالاي محافل عروسي را كه در كشور رايج گرديده، اسراف دانسته و از اشتراك كنندگان محفل خواست كه جشن هاي عروسي شان را مطابق به احكام دين اسلام برگزار نمايند و ازعروسي­هاي مجلل و پر مصرف بپرهيزند.
حاجي مسعود حكيمي عضو شوراي ولايتي نيمروز، ضمن قدرداني از كمك حاجي ابراهيم حبيب يار گفت كه اين ٣٥ زوج، جوانان بي بضاعتي بودند كه بعد از مراسم شيريني­ خوري، نسبت مشكلات اقتصادي نتوانسته بودند مراسم عروسي شان را برگزار كنند.
به گفته او، برخي اين زوج ها از ولسوالي هاي مختلف ولايت نيمروز و تعدادي هم از باشنده هاي ولايات ديگر مي باشند.
اين عضو شوراي ولايتي نيمروز گفت: "خواهش من از تمام تجار و كسانيكه امكانات دارند، اين است كه دست نيازمندان را بگيرند."
براساس معلومات مسوولان كميسيون برگزاري اين جشن عروسي؛ حدود يكصد هزار دالر امريكايي اين جشن عروسي هزينه برداشته است، كه از سوي مسوول نهاد خيريه حبيب يار پرداخت شده است.
به گفته اين مسوولان، افزون بر طعام مهمانان، براي هر زوج دو تخته قالين ١٢ متره، يك اجاق گاز، يك بوري برنج، يك بوري آرد، يك پيپ روغن و وسايل ضروري منزل به ارزش بيش از ٧٠ هزار افغاني و همچنان هشت هزارافغاني پول نقد به هرداماد و هشت هزارافغاني پول نقد براي هر عروس نيز داده شد.
نقيب الله ٢١ ساله باشنده زرنج و يكي از دامادان جشن عروسي امروز، ضمن تشكر از برگزار كنندگان اين محفل گفت كه شش سال قبل شيريني­خوري نموده بود؛ اما به دليل رسم و رواج هاي ناپسند نتوانسته بود كه عروسي كند.
موصوف افزود: "من در پنج سال گذشته نتوانستم كاري پيدا كنم كه مصارف عروسي خود را هزينه كنم و به همين دليل نتوانستم عروسي كنم."
در عين حال وي، از ديگر افرادي كه توان اقتصادي دارند خواست كه در برگزاري همچو محافل اقدام نمايند؛ زيرا به گفته او در حال حاضر، شمار زيادي از جوانان به دليل فقر و هزينه بالاي طويانه، نمي توانند محافل عروسي شان را برگزار كنند.
اين درحالي است كه چندي قبل نهاد خيريه حبيبيار، چندين مراسم عروسي دسته جمعي را در ولايت هرات نيز بر گراز نموده است.


خبرگزاري افغان ايركا

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما