نخستين نماشيگاه چهره پردازي بانوان فعال هرات امروز گشايش يافت

19 آبان 9:45
اين همايش ونمايشگاه با همكاري دفتر «پروموت و گروه بانوان نيرومند فردا»، به هدف اتحاد و همبستگي بانوان فعال ومستعد برگزار گرديد. در همين حال، «آسيه محمدي» رهبر گروه بانوان نيرومند فردا هدف از برگزاري نمايشگاه چهره پردازي بانوان فعال را تقويت همديگر پذيري در بين زنان هرات عنوان كرد.

خانم محمدي از مقام ولايت هرات، رياست اطلاعات و فرهنگ و رياست امور زنان كه در طرح وايحاد اين نمايشگاه نقش اساسي داشتند، ابراز سپاس وخرسندي كرد.
وي از مردم خواست كه زنان هرات را به صورت همه‌جانبه حمايت و پشتباني نمايد تا اين زنان در جامعه مهم و اساسي را بازي نمايند.
در عين حال، «سهيلا عرفاني» رئيس دانشكده ژورناليرم دانشگاه هرات از برگزار كننده‌گان اين برنامه بخاطر همدلي و معرفي زنان توانمند و بررسي استعدادها قدرداني وتشكر نمود.
وي گفت كه اين برنامه‌ها باعث مي‌شود، زنان توانمند و نخبه هرات انگيزه و انرژي فعاليت‌هاي مثمير كسب كنند.
همچنين وي از حكومت خواست تا براي زنان تحصل كرده و باسواد فرصت فعاليت و كار را در ادارات دولتي بدهد.
ازسوي هم، «عبدالروف احمدي» سخنگوي فرماندهي زون انصارگفت كه زنان نيمي از پيكر جامعه را تشكيل داده، و در جهت رشد تخصص و تعهد خويش تلاش‌هاي زيادي نموده‌است.
وي افزود كه اين زنان هست كه در چنين جامعه‌اي سنتي متقبل زحمات شده و مبارزه مي‌نمايند.
دراين نمايشگاه هر يك بانوان فعال حضور و اتحاد خويش را در قسمت منسجم شدن و اهداف خويش اطمينان دادند.
مرتضي كريمي، خبرنگار پيام آفتاب درحوزه غرب كشور

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما