کودکی در روسیه که روزهای جمعه تب میکند و از شدت حرارت بدنش آیات قرآنی زیرپوستی در بدنش ظاهر می شود

ارسال نظرات

پیام های شما

نظر شما